Platforma ZWindykacja przeznaczona jest dla instytucji i organizacji finansowych, które stoją przed zagadnieniami niewystarczającego nadzoru nad procesami windykacji. System wspomaga zarządzanie procesami windykacji wierzytelności masowych i indywidualnych. Wspiera ponadto proces zarządzania oraz obsługi relacji z klientem.

     Autoryzacja w systemie odbywa się na różnych poziomach uwierzytelnienia co gwarantuje, że dostęp do funkcjonalności systemu jest łatwy i elastyczny. W warstwie bazy danych gwarantujemy spójność przechowywanych danych o sprawach, dłużnikach, podmiotach, korespondencji właściciel-klient, dokumentach i wielu innych danych niezbędnych do zarządzania procesem windykacji.

     ZWindykacja pozwoli Państwu efektywniej zarządzać wierzytelnościami we własnej firmie. Dzięki naszej platformie ewidencja postępowania windykacyjnego, generowanie raportów czy też kontakt z klientem nigdy nie było taka proste jak teraz. Dzięki intuicyjnemu i przyjaznemu interfejsowi praca w programie nie wywoła u Państwa zbędnych frustracji.

     Platforma ZWindykacja została podzielona na trzy działy w ramach których zostały zrealizowane moduły składające się na system.

 
Obsługa spraw
 
 
Moduł sprawy Moduł statusy spraw Moduł etapy spraw
Moduł pliki spraw Moduł spłat/wpłat Moduł faktury
Moduł sądy Moduł komornicy Moduł historia spraw
Moduł koszty zastępstwa Moduł analizy windykacji Moduł sygnatury akt
 
Zarządzanie kontrahentami
 
 
Moduł użytkownicy Moduł dłużnicy Moduł wiadomości wewnętrznych
Moduł osoby do kontaktu Moduł formy prawne Moduł notatki
 
Administracja
 
 
Moduł uprawnienia Moduł odsetki Moduł parametry formularzy
Moduł walut Moduł szab. raportów Moduł zarządzania str. modułów
Moduł województwa Moduł sekcji menu Moduł definicji raportów
Moduł telefony Moduł szablony wiadomości e-mail

     System ZWindykacja w sposób wydajny i intuicyjny zapewni Państwu obsługę setek spraw, pozwoli gromadzić informacje o całym postępowaniu windykacyjnym a co najważniejsze zapisywać i przeglądać historię korespondencji z handlowcem i klientem.

Szczegółowe informacje na temat oprogramowania windykacyjnego ZWindykacja udzielamy pod wskazanymi poniżej numerami telefonów +48 501 706 718 lub adresem e-mail: biuro@zwindykacja.pl

Pytania do nas ?

imię i nazwisko
e-mail
Twoje pytanie?